Ontstaan

Stichting Theater, Zorg en Welzijn

Achtergrond

De Stichting Theater, Zorg en Welzijn is in januari 2013 opgericht maar haar geschiedenis gaat eigenlijk terug tot de zomer van 2008. Theatermaker Nynka Delcour zocht een mogelijkheid om haar voorstelling Vlieg! – over een meisje dat worstelt met de schizofrenie van haar vader – te spelen  voor lotgenoten (familieleden van mensen met schizofrenie) en andere betrokkenen.

Nynka kwam in contact met Jolanda Seinen. Onder de indruk van de voorstelling, is Jolanda deze gaan promoten.  Dit leidde uiteindelijk tot een tournee door Nederland  (meer dan 50 voorstellingen).  De reacties op Vlieg! waren soms intens en erg positief. Uit de reacties blijkt dat mensen herkenning en erkenning ervaarden. Mensen die niet eerder met psychiatrie in aanraking kwamen, reageerden met empathie en zeiden dat hun beeld van psychiatrische patiënten  was veranderd. Ook de organisaties die de voorstelling geboekt hadden reageerden enthousiast en vroegen om meer.

Hieruit ontstond Kracht van Beleving

View original post 139 woorden meer

Advertenties

Ontstaan

Achtergrond

De Stichting Theater, Zorg en Welzijn is in januari 2013 opgericht maar haar geschiedenis gaat eigenlijk terug tot de zomer van 2008. Theatermaker Nynka Delcour zocht een mogelijkheid om haar voorstelling Vlieg! – over een meisje dat worstelt met de schizofrenie van haar vader – te spelen  voor lotgenoten (familieleden van mensen met schizofrenie) en andere betrokkenen.

Nynka kwam in contact met Jolanda Seinen. Onder de indruk van de voorstelling, is Jolanda deze gaan promoten.  Dit leidde uiteindelijk tot een tournee door Nederland  (meer dan 50 voorstellingen).  De reacties op Vlieg! waren soms intens en erg positief. Uit de reacties blijkt dat mensen herkenning en erkenning ervaarden. Mensen die niet eerder met psychiatrie in aanraking kwamen, reageerden met empathie en zeiden dat hun beeld van psychiatrische patiënten  was veranderd. Ook de organisaties die de voorstelling geboekt hadden reageerden enthousiast en vroegen om meer.

Hieruit ontstond Kracht van Beleving, een digitale etalage voor voorstellingen over thema’s uit de psychiatrie. Al snel ontstonden nieuwe theater-initiatieven en ideeën.

Samen met enkele fans van het eerste uur, is heeft Jolanda de Stichting Theater, Zorg en Welzijn opgericht om hier goed invulling aan te kunnen geven.

Missie

STZW bewerkstelligt theatervoorstellingen die publiek laten zien (ervaren) hoe (lichamelijke, geestelijke of verstandelijke) beperkingen een mensenleven beïnvloeden en  die stigmatisering  willen bestrijden.

 Visie

Theater kan de binnenwereld van (kwetsbare) mensen zichtbaar en invoelbaar maken.

Doelstelling

Stichting Theater, Zorg en Welzijn initieert, ondersteunt en organiseert theatervoorstellingen over psychiatrie, psychische problemen, chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Toepassingen voor de voorstellingen zijn bijvoorbeeld:

  • Studiebijeenkomsten voor mensen die werkzaam binnen zorg en welzijn of hiervoor in opleiding zijn
  • Als middel om stigmatisering tegen te gaan
  • Lotgenotencontacten, ‘familie van ‘ bijeenkomsten, bijeenkomsten patiëntenverenigingen
  • ( publieks)Voorlichting

STZW heeft geen winstoogmerk.